Главная » Книги

Лисянский Юрий Фёдорович - Voyage round the world..., Страница 16

Лисянский Юрий Фёдорович - Voyage round the world...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Aggiek

Anhalyak

Keetsool

Onteekaan

Lion, a sea-

Adahluk

Kavooak

Atahhlut

Taan

Lips

Hluhtá

Athek

Ezak

Kahak-a

Liver

Aeenga

Ahhek

Sezzeet

Kakeykoo

Live, where do you?

Nanee-cheet

Kananhoon akoot-hín

Ndah tokee-eetgan

Kooksehheté

Loose

Tamaho

Ihkeecha

Keeliahtoonah

Kotooveeh

Louse

Naaeta

Keetok

You

Betst

Low

Achahkeelnok

Kasloken

Tzeelhkats

Lungs

Kamaganok

Hoomehek

Staat-tska

Kakahakoo

M.

Man

Shook

Tayaho

Teená

Chakleyh

Mat

Pehat

Sootok

Toots

Moon

Yaalock

Tooheedak

Ne-é

Teess

Morning

Ooonoak

Keelyam

Keskhé

Morrow, to-

Onnoago

Kelliohem

Neelkoonda

Sekanneen

Moss

O-ot

Naan

Tsikahá

Mother

Anaha

Annak

Anná

Aklee

Mother, grand-

Maga

Kookanh

Choota

Ahlihkoo

Mother-in-law

Satemheen

Sh-o

Ahchaan

Mountain

Poonhok abhlee

Koothook

Teheylé

Shahata

Mouth

Kanok

Aheelrek

Shnaan

Kak-e

Murderer

Tohodgisnoolée

Aleet-hoozok

Cheekilhuhe

Chakooté

Muscles

Kabeeliot

Vyhak

Haak

N.

Nails

Stoonga

Kaahelren

Skanna

Kahakoo

Neck

Ooyakoga

Oouk

Kasetá

Needle

Meenhon

Inukak

*Kaa*kheen

Taakatel

Nephew

Oootsooga

Omnin

Shooja

Ahkeelk

Net, a fish

Agaloo

Koozmahek

Tahveelh

Night

Oonuke

Amak

*Kaa*k

Taat

Nose

Keenaga

Anhozin

Taanalleetga

Kaclu

Nostrils

Padzifahka

Anhozin Hookik

Shneek

Kaslutoo

O.

Oar

Chaheeyoun

Ahkadvoozeek

Knaneetsté

Ahhá

Old

Kaneehlak

Ollek

Keychee

Ooteeshen

Otter, a river-

Aakooya

Aakooya

Tact-hin

Kooshta

Otter, a sea-

Ahná

Cheenatok

To*k-es

Youhch

P.

Palm of the hand

Toomága

Chankala

Slya*ka

Kachentak

Pay, to

Nalsyaho

Kiushilhnah

Agakenesnee

People

Shoot

Tayahoamnaholeeh

Kony*-ana

Hsleenkeet

Pillow

Aggin

Kanheetak

Tset-aazdeen

Shehet

Pine-fir

Anknahaleet

Tspaalla

Aasé

Plant, to

Lseelahkee

It-heeda

Tankanakoo

Play, to

Vooamee

Meehkada

Cheenleool

Achkoolhiat

Poor

Nakhee nahalee

Itonasak

Pa*khool

Slshaan

Poplar-tree

Cheehoo

Esnee

Tokoo

Porpoise

Manhak

Alladok

Koousheé

Chee-each

Pregnant

Aksaluke

Idmaheleek

Halkhoon

Hetehahoo

Q.

Quick

Choogalee

Ayahohodooleek

Naheylhkeet

Chayoukoo

R.

Rain

Kedok

Chehtak

Seevva

Raspberry

Alagnak

Halohnak

Koolhkaha

Kleakoo

Raven

Kalnhak

Kalkahyon

Cheenshla

Els

Red

Kaveeglee

Oolluthak

Tahalteley

Haniaheté

Rein-deer

Toondoo

It-Hayok

Patchih

Tavvé

Rejoice

Noonaneehsaha

Kaanooda

Nookooeelthoonh

Nashook

Rich

Kaskok

Toohkooleek

Kashkanlan

Antlinkintee

River

Kooyk

Chéhanok

*Katnoo

Hateen

Roe of fish

Chijoot, or Ahmajoot

Kamheesoo

Kin

Kaakoo

Roof

Padoo

Oolankamoonheen

Kan*ka

Hanatané

Root

Nooggihluke

Chan

Ahhaátee

Rope

Cavahtsee

Oomnak

*Keelh

Tikh

Rude

Kamanahlee

Koosootooleek

Tggeeknash

S.

Sack, a

Haggek

Oolks

Koelh

Sand

Kabea

Choohok

Soohoo

Klue

Sea

Eemák

Allaook

Noot-hé

Teyké

Seal, a

Izuik

Izok

Kootsaheyls-é

Tsa

Sell

Aggeechakue

Nooahada

Ihoon

Send

Tyskue

Ahkáneeda

Koonaká

Shoot

Peedeedzue

Toomheda

Teehkat

Atoont

Sick

Knal-ha

Takeehzeek

Cheennah

Haneekoo

Sing

Atoová

Oonuhada

Katalyash

Atkashee

Sister

Oonheen

Ootalla

Ahklyak

St down

Agomee

Neetsoot

Kannoό

Sky

Keliok

Innyak

Youyan

Haats

Sleep

Kahvá

Sahad

Nattá

Slow

Chookalnok

Aiahohlokan

Tsoonaheylkeet

Takeynah

Slumber

Kavahanee

Neeltseelh

Ahekho

Snow

Annué

Kanneeh

Ajjah

Kleyt

Snuff

Proshka

Ihdooteen

Ktoona

Soft

Oonelnok

Kanha Heydoloken

Katlyaheté

Son-in-law

Neengouga

Naahoon

Ahcehoh

Spark

Kalski

Keyhnak Kalmeehzeek

Chatalahi

Heektlya

Spoon

Alugdon

Tahozek

Spata

Shelh

Spring

Oobnohkak

Kaneekeenhan

Klek

Takooité

Stars

Ageke

Stan

Sceen

Kootahanahá

Steal

Teegleeha

Chhada

*Knazzeen

Ataoo

Step

Toomeenha

Keeton Keydhooneen


Другие авторы
 • Вогюэ Эжен Мелькиор
 • Майков Леонид Николаевич
 • Николев Николай Петрович
 • Гливенко Иван Иванович
 • Плевако Федор Никифорович
 • Лякидэ Ананий Гаврилович
 • Лермонтов Михаил Юрьевич
 • Введенский Иринарх Иванович
 • Измайлов Владимир Константинович
 • Терпигорев Сергей Николаевич
 • Другие произведения
 • Краснов Петр Николаевич - Цареубийцы
 • Аксаков Константин Сергеевич - Воспоминания студентства 1832-1835 годов
 • Сомов Орест Михайлович - Приказ с того света
 • Фет Афанасий Афанасьевич - Д. Благой. Афанасий Фет - поэт и человек
 • Савинов Феодосий Петрович - Стихотворения
 • Андерсен Ганс Христиан - Гадкий утенок
 • Стасов Владимир Васильевич - Автограф А. С. Даргомыжского, пожертвованный в публичную библиотеку
 • Михайловский Николай Константинович - Медные лбы и вареные души
 • Григорьев Аполлон Александрович - Письмо к отцу от 23 июля 1846 г.
 • Майков Василий Иванович - Государь мой!
 • Категория: Книги | Добавил: Armush (26.11.2012)
  Просмотров: 644 | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  Имя *:
  Email *:
  Код *:
  Форма входа