Главная » Книги

Бичурин Иакинф - Китай. Его жители, нравы, обычаи, просвещение, Страница 18

Бичурин Иакинф - Китай. Его жители, нравы, обычаи, просвещение


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

th="25.01%" rowspan="1" colspan="1">
   сюнъ, хунъ.
   gâo
   'энь.
   hew
   сю.
   gang
   'анъ, янъ
   hîh
   хэ.
   gang
   'инъ.
   hin
   синь.
   gaou
   'ао.
   hing
   хинъ.
   gih
   'э.
   ho
   хо.
   go
   во.
   hô
   хэ.
   gô
   'э, нга.
   hoo
   ху.
   gow
   'эу, нгэу.
   how
   хэу.
  
  
   hung
   хунъ.
  
   Н.
   hwa
   хуа.
   Hae
   хай.
   hwae
   хуай.
   han
   хань.
   hwan
   хуань, вань.
   hân
   хынь.
   hwân
   хунь.
   hang
   ханъ.
   hwang
   хуанъ.
   hâng
   хынъ.
   hwâng
   хунъ, хынъ.
   haou
   хао.
   hwo
   хо, хэ.
   he
   си, хи.
   hwûh
   ху.
   hea
   ся, ха, сѣ.
   hwuy
   хой.
   heae
   сѣ, хай.
  
   J.
   heang
   сянъ, ханъ.
   Jang
   жанъ.
   heaou
   сяо, хао.
   jaou
   жао.
  
   je
   же.
   keen
   цзянь. цянь.
   jeué
   же.
   këih
   цзи, ци.
   jîh
   жи.
   keô
   цз³о, го, ц³о.
   jen
   жинь.
   keu
   цзюй-цюй.
   jin
   жинь, жень.
   keuê
   цзюе, цюе.
   jing
   женъ.
   keuen
   цзюань, цюаыь.
   jô
   жо.
   keùh
   цзюй, цюй.
   joe
   жу.
   keun
   цзюнь, цюнь.
   jew
   жеу.
   keung
   цзюнъ,цюнъ.
   juen
   жуань.
   kew
   цзю, цю.
   jûh
   жу.
   kîh
   гэ, кхэ.
   jun
   жунь.
   kin
   цзинь, цииь.
   jung
   жунъ.
   king
   цзинъ, цинъ.
   juy
   жуй.
   kô
   гко, кхо.
  
  
   ko
   кгэ, кхэ.
  
   К.
   koo
   кгу, кху, гу.
  
  
   kow
   гэу, кхэу.
   Kae
   гай, кхай.
   kûk
   гу, кху.
   kan
   гань, кхань.
   kung
   гунъ, кхунъ.
   kân
   гынь, кхынь.
   kwa
   гуа, кхуа.
   kang
   ганъ, кхаиъ.
   kwâ
   гуа.
   kâng
   гынъ, кхынъ.
   kwae
   гуай, кхуай.
   kaou
   гао, кхао.
   kwan
   гуань,кхуань.
   ke
   цзи, чи, цю.
   kwang
   гуанъ, кхуанъ
   kea
   цзя, га.
   kwâng
   гунъ, кхунъ.
   keâ
   цзя.
   kwei
   гуй, кхой.
   keae
   цзѣ, цяй.
   kwo
   го, кхо.
   keang
   цзянъ, цянъ.
   kwo
   го.
   keaou
   цзяо, цяо.
   kwûh
   гу.
   kcay
   цзя, ча.
  
  
   këê
   цзѣ, ц³о
  
  
  
  
   L.
   luy
   лэй.
  
  
   lwan
   люань.
   La
   ла.
  
  
   lâ
   ла.
  
   M.
   lae
   лай.
  
  
   lan
   лань.
   Ma
   ма.
   lang
   ланъ.
   ma
   ма, мо.
   lâng
   лынъ.
   mae
   май.
   laou
   лао.
   man
   мань.
   le
   ли.
   mang
   манъ.
   leung
   лянъ.
   mâng
   мынъ.
   leaou
   ляо.
   maou
   мао.
   lëê
   лѣ.
   may
   мѣ.
   lëen
   лянь.
   me
   ми.
   leîh
   лй.
   meaou
   м³ао.
   leô
   л³о.
   mëê
   мѣ.
   leu
   лэу.
   mëen
   мянь.
   leuë
   лѣ.
   mei
   мэй.
   lenen
   луань.
   mew
   м³о.
   leûh
   люй.
   meîh
   ми.
   lew
   лу, лю.
   mîh
   мэ.
   lîh
   лэ.
   min
   минь.
   lin
   линь.
   ming
   минъ.
   iing
   линъ.
   mo
   мо.
   lo
   ло.
   mô
   м.
   lô
   ло, лао.
   moo
   му.
   loo
   лу.
   mow
   мэу.
   lew
   лэу.
   muh
   му.
   lûh
   лу.
   mun
   мынь.
   lun
   лунь.
   mwan
   мань.
   lung
   лунь.
  
  
  
  
   N.
  
   P.
   Na
   на.
   Ра
   бпа, ба, пха.
   nâ
   на.
   'ра
   ба.
   naei
   най.
   рае
   бай, пхай.
   nan
   нань.
   pan
   бань, пхань.
   nang
   нанъ.
   pang
   банъ, пханъ.
   nâng
   нынъ.
   pâng
   бпынъ,пхынъ.
   naou
   нао.
   paou
   бао, пхао.
   ne
   ни.
   pe
   би, пхи.
   neang
   нянъ.
   peaou
   б³ао, пх³ао.
   neaou
   н³о.
   pëê
   6ѣ, пьхѣ.
   nëê
   нѣ.
   pëen
   бянь, пхянь.
   nëen
   нянь.
   pie

Категория: Книги | Добавил: Armush (26.11.2012)
Просмотров: 285 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа